Lavendelgården i Henset 2008

Kartan är en glasmålning gjord av Åsa Malmgren.

1. Växtförsäljning
2. Bostaden
3. Loggian
4. Blå landet
5. Barnkammaren
6. Labyrinten
7. Gläntan
8. Stenbrottet
9. Andra sidan
10. Rosariet
11. Gården
12. Lusthuset
13. Skuggpartiet
14. Ljunglandet
15. Dasset
16. Pionlandet
17. Phloxlandet
18. Stenbron
19. Konstgjorda bäcken
20. Kräftdammarna