Engelskinspirerad
parkträdgård

naturskönt belägen
på Linderödsåsens
sydsluttning