Tomtlista

Fågelarter observerade på Lavendelgården tom januari 2017

Totalt 131 arter

Senaste arten varfågel, januari 2017

BOKSTAVSORDNING VETENSKAPLIG ORDNING
Bergfink Knölsvan
Bivråk Sångsvan
Björktrast Bläsgås
Blåhake Sädgås
Blåmes Grågås
Bläsgås Kanadagås
Bofink Vitkindad gås
Brun kärrhök Prutgås
Brunglada Gravand
Bändelkorsnäbb Gräsand
Domherre Skedand
Dubbeltrast Kricka
Duvhök Vigg
Ejder Ejder
Enkelbeckasin Sjöorre
Entita Knipa
Fasan Storskrake
Fiskgjuse Rapphöna
Fiskmås Fasan
Forsärla Smådopping
Gluttsnäppa Storskarv
Gransångare Häger
Gravand Vit Stork
Grå flugsnappare Svart stork
Grågås Havsörn
Gråsiska Fiskgjuse
Gråsparv Kungsörn
Gråtrut Rödglada
Gräsand Brunglada
Grönfink Brun kärrhök
Gröngöling Ormvråk
Grönsiska Bivråk
Grönsångare Sparvhök
Gulsparv Duvhök
Gärdsmyg Tornfalk
Gök Lärkfalk
Göktyta Stenfalk
Havsörn Rörhöna
Hornuggla Trana
Hussvala Strandskata
Häger Tofsvipa
Hämpling Skogssnäppa
Härmsångare Gluttsnäppa
Järnsparv Storspov
Kaja Småspov
Kanadagås Morkulla
Kattuggla Enkelbeckasin
Knipa Skrattmås
Knölsvan Fiskmås
Koltrast Gråtrut
Korp Skräntärna
Kricka Skogsduva
Kråka Ringduva
Kungsfågel Gök
Kungsörn Sparvuggla
Kärrsångare Hornuggla
Ladusvala Kattuggla
Lärkfalk Tornuggla
Lövsångare Tornseglare
Mindre hackspett Göktyta
Mindre korsnäbb Spillkråka
Morkulla Gröngöling
Näktergal Större hackspett
Nötkråka Mindre hackspett
Nötskrika Sånglärka
Nötväcka Ladusvala
Ormvråk Hussvala
Pilfink Ängspiplärka
Prutgås Trädpiplärka
Rapphöna Sädesärla
Ringduva Forsärla
Ringtrast Sidensvans
Råka Järnsparv
Rödglada Rödhake
Rödhake Näktergal
Rödstjärt Blåhake
Rödvingetrast Rödstjärt
Rörhöna Taltrast
Sidensvans Rödvingetrast
Sjöorre Dubbeltrast
Skata Björktrast
Skedand Koltrast
Skogsduva Ringtrast
Skogssnäppa Trädgårdssångare
Skrattmås Svarthätta
Skräntärna Törnsångare
Smådopping Ärtsångare
Småspov Sävsångare
Sparvhök Kärrsångare
Sparvuggla Härmsångare
Spillkråka Grönsångare
Större hackspett Lövsångare
Större korsnäbb Gransångare
Stare Kungsfågel
Steglits Gärdsmyg
Stenfalk Grå flugsnappare
Stenknäck Svartvit flugsnappare
Stjärtmes Talgoxe
Storskarv Svartmes
Storskrake Blåmes
Storspov Entita
Strandskata Talltita
Svart stork Stjärtmes
Svarthätta Nötväcka
Svartmes Trädkrypare
Svartvit flugsnappare Varfågel
Sånglärka Törnskata
Sångsvan Skata
Sädesärla Nötskrika
Sädgås Nötkråka
Sävsparv Kaja
Sävsångare Råka
Talgoxe Kråka
Talltita Korp
Taltrast Stare
Tofsvipa Gråsparv
Tornfalk Pilfink
Tornseglare Bofink
Tornuggla Bergfink
Trana Hämpling
Trädgårdssångare Gråsiska
Trädkrypare Steglits
Trädpiplärka Grönfink
Törnskata Grönsiska
Törnsångare Domherre
Varfågel Stenknäck
Vigg Mindre korsnäbb
Vit stork Större korsnäbb
Vitkindad gås Bändelkorsnäbb
Ängspiplärka Sävsparv
Ärtsångare Gulsparv

Tillbaka